راز و نیاز

پروردگارا...

 
جاری کن مرا و جاری شو مرا
آنچه گفتنی است زبانم را  شنیدنی است گوشهایم را دیدنی است چشمهایم را رفتنی است پاهایم را  نوشتنی است دستانم را اندیشیدنی است باورم را رها کردنی است افکارم را گذشتنی است دردهایم را خواستنی است و شدنی است وجودم را
و محرومم کن  آنچه که نه
در این سال و همه سال ای آنکه همه جاری در همه و یاری بر همه


نوروز امروز ایمان بهار ایران، پاییز استرالیا

/ 0 نظر / 87 بازدید