به راستی میر حسین محصور چیست...

 

بسم الله القهار

به راستی میر حسین محصور چیست؟

نشانه ی استبداد و ظلم از کجاست؟ آیا خودکامگان از ابتدا اینگونه اند یا با نیت ستم از دیوار جور بالا می روند یا پس از ترقی بر این باور می رسند که راهی جز دیکته ی ظلم و تاریکی بر جامعه ی جاهل و ترسو ندارند؟

جامعه ای که به جای فراهم ساختن دیدار روشنایی و از ترس عدل، تاریکی و جهل را پیشه ی خود ساخته...

در این جامعه، شب شکنان در حصرند...

و در این جامعه چه نیازی است به نور و چه نیازی است به حرارت ایمان و روشنایی حتی شعله ای...

شکستن حق را پیشه ی خود ساخته ایم و نور را در درون خویش خاموش ساخته ایم و فریاد و فغان از جهل و تاریکی سر می دهیم...

وای بر من و ما که از ترس شکستن آسودگی، حلقه های زنجیر بر دربهای زندگان و حصر بزرگان را سنگین تر جوش می دهیم.

وای بر من و ما که از ترس هر روز غوطه ی آسودگی می خوریم و از غرور و خشم، روزانه ی خویش را سیراب می کنیم.

وای بر من و ما.

خداوندا از من و ما بگذر که روزانه ی خود را جفا و جور سیراب کرده، بگذر ز ما که خشم و ترس بر ما سر سجده فرود آورده که ما خدایان ظلم و جهل شده ایم.

راهی نمانده جز آهی

ایمان

امروز دیگری

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
درود

نوشته ی پر احساس اما متاسفانه بیشتر دوستان رفته اند و انان هم که مانده اند ... باز هم سپاس از شما که هنوز یه یاد سررزمین مادری هستید چرا که به هر حال ما همه با هم هستیم