پرسش و پاسخ از آیت الله منتظری

5- دیدگاه شما درخصوص ابدان دیگر چیست؟ بدن فیزیکی و بدن انرژی و مسایل مربوط به آن. بنده حدود چهار سال هست که به لطف خداوند از این طریق به افراد مبتلابه مسایل گوناگون ناراحتی کمک میکنم که شرایط بهتری داشته باشند. آیا افزایش انرژی های فردی را مجاز می دانید؟

6- در آیه 14 سوره 49 خداوند برای افراد مسلمان و مومن سلسله مراتبی قرار میدهد از طرفی در سوره احزاب آیه 59 خطاب به پیامبر در خصوص زنان مومن میگوید جلباب استفاده نمایند تا نور ایمان در ایشان نگهداری گردد. حال آیا صحیح است ما به مسئولیت امر به معروف به افرادی که هنوز نور ایمان در درونشان جاری نشده را مجبور به پوشش جلباب نماییم یا ابتدا می بایست مسایل با درجه اهمیت بالاتر را نهادینه کنیم تا زمینه حلول نور ایمان در وجود افراد آماده گردد؟

7- بیش از 3 سال است که درخصوص بازاریابی شبکه ای یا Network Marketing تحقیق می کنم و نتایج تحقیقاتم را بصورت پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع در دانشگاه ارائه نموده ام و به این اطمینان و یقین رسیده ام که این صنعت میتواند به جامعه ایران و ایرانیان کمک چشمگیر کند. از طرفی برخی علما و اندیشمندان به دلیل افرادزیادی که اصول و تعاریف این صنعت را نمیدانند و ناصحیح عمل می کنند، آن را جایز نمی دانند یا حتی حرام می شمارند. حال سوال این است که وظیفه من به عنوان محقق چیست؟ چگونه می توانم این تحقیقات را ارائه نمایم؟

 

و من الله توفیق

10 بهمن 1387

ایمان فلاح/ 0 نظر / 125 بازدید